خودابرازی جنسی

خودابرازي توانايي بيان احساسات، عقايد و افکار خود و دفاع از حقوق خود به شيوه اي منطقي است.

خودابرازي شامل سه بُعد است:

الف) توانايي بيان احساسات

ب) توانايي بيان آشکار عقايد، افکار و باورهاي خوشايند و يا ناخوشايند و اتخاذ تصميم راسخ و روشن، حتي اگر به قيمت محروم ماندن از مزايا و انجام آن حتي به لحاظ عاطفي مشکل باشد.

ج) توانايي پايداري براي احقاق حقوق خود ( يعني به ديگران اجازه ندهي تا شما را آزار دهند يا از شما نقطه ضعف بگيرند). افراد جراتمند کمرو و خجالتي نيستند، آنان ميتوانند احساساتشان را واضح، مستقيم و بدون خشونت و پرخاشگري و فحاشي ابراز کنند.

براي بعضي از افراد بيان هيجانها، بخصوص عشق و محبت بي نهايت دشوار است و ليکن خودابرازی با عشق، دوست داشتن، توجه، اعتماد و درک و فهم همبستگي بالايي دارد. زوجين طبيعي به سرعت و در طول 6 هفته به هم اعتماد ميکنند و احساسات و مسائل را در مورد همه چيز به يکديگر ابراز ميکنند

انتقال احساسات و اميال جنسي، بهترين راه شناخت خواسته هاي جنسي همسر و تکميل اطلاعات جنسي زوجين است و بهترين شانس را در اختيار زوجين قرار ميدهد تا از ارتباط جنسي با يکديگر لذت ببرند. مسترز و جانسون در اين مورد و استفاده از زبان "من" بسيار سخن گفته اند. زبان "من" يک نوع ارتباط ساده است که در آن افراد ميتوانند به راحتي خواسته‌ها و اميال جنسي خود را بدون احساس گناه انتقال دهند. در اين شيوه از فرد خواسته ميشود تا جملات خود را با من آغاز کند. مثل "من از نوازش ملايم لذت مي برم". وقتيکه مردم اميال جنسي خود را انتقال نمي دهند، از ارتباط جنسي شان لذت کمتري مي برند و اين مشکل در ايجاد اختلال در ارتباط جنسي نقش مهمي بازي مي کند. در بسياري از موارد همين عدم بيان هيجانات باعث مي شود که يک مشکل جنسي، مدت بسيار طولاني تداوم يابد، زيرا تا در مورد مسائل صحبت نشود، حل نمي شوند.

با توجه به اهميت اين موضوع در ايجاد و تداوم مشکلات جنسي مي توان از چندين روش براي افزايش خودابرازي عمومي و جنسي استفاده کرد:

1-استفاده از ضمير "من" به جاي ضمير سوم شخص و منفعل

2-ابراز احساسات و درخواستهاي عاطفي بطور واضح .

3-توجه به اينجا و اکنون در بحثها .

4-تهيه سلسله مراتبي از اظهارات سطحي تا عمقي توسط زوجين به منظور درک تفاوت بين انتقال هيجانات سطي و عميق.

5-از زوجين خواسته ميشود تا هر کدام فهرستي از هيجانهاي مثبت و منفي تهيه کنند و در طول روز آنها را در متن کامل قرار داده و براي همسرشان موقعيتي را توصيف کنند که اين هيجانها را تجربه کرده اند 

منابع:

1-   اسپنس، سوزان. (1380). درمان اختلالات جنسي (مترجمين حسن توزنده‌جاني و جهانشير توکلي‌زاده، محمد دهگان‌پور، مسعود محمدي). تهران: پيک فرهنگ.

2- Whestheimer, R. & Lorparter, S. (2005). Human sexuality: A Psychology Perspective .(2th…..)

 

فیروزه سخندانی 
روانشناس شخصیت و مشاور ازدواج

پژوهشگر و درمانگر مسائل جنسی

˄