بررسی علت خیانت از دیدگاه آنیما و آنیموس

در روانشناسی تحلیل یونگ، روان انسان را تک جنسیتی نمیدانند.
همه ما، هم ویژگیهای زنانه (آنیما) داریم و هم ویژگیهای مردانه (آنیموس).
ویژگیهایی همچون تعقل، منطق و دوراندیشی، آنیموسی و ویژگیهایی همچون تعهد به روابط با دیگران، توجه به خود و .... ویژگیهای آنیمایی هستند.
مردان با پرورش روحیه آنیمایی در خود می توانند علاوه بر اینکه از زندگی لذت بیشتری می برند و زندگی شان روح پیدا میکند، ارتباط بهتری نیز با زنان زندگی شان (مادر، همسر، دختر و ...) بر قرار کنند.
زنان نیز با پرورش روحیه آنیموسی این امکان را می یبند تا با اقتدار بیشتری زندگی خود را شکل دهند و از وابستگی های ناسالم زندگی دور باشند.
همچنین شناخت روحیات آنیموسی به زنان کمک میکند ارتباطات بهتری با مردان زندگی شان (پدر، همسر، پسر، برادر و ...) داشته باشند. اما این نکته را هم باید یادآور شویم که پرورش آنیموس در حد غلو شده در زنان، آنان را سختگیر و سلطه جو میکند، همچنین پرورش غلو شده آنیما در مردان نیز باعث میشود اقتدار لازم برای اداره زندگی خو بطور مستقل را از دست بدهد.
 
با انیما و آنیموس ضعیف چگونه خیانت اتفاق می افتد؟
مثال یک: فرض کنید یک زن با آنیموس قوی (ویژگی های مردانه) ،سلطه جو، رقابت جو، پرخاشگر و یک مرد با آنیمای  قوی (ویژگیهای زنانه)؛ مرد نمیتواند از قوه تعقل و دوراندیشی آنیموسی خود به اندازه کافی استفاده کند ، زن هم نمیتواند از روحیه حمایتگری و صلح طلبی آنیماییش پیروی کند. رابطه این دو زوج روز به روز خالی تر از صمیمت و تعهد میشود و انتظار میرود که به زودی مرد  و یا زن به دنبال رابطه موازی برود .
مثال دو: فرض کنید یک زن با آنیمای قوی (ویژگیهای زنانه) در معرض پیشنهاد های مختلف برای رابطه قرار میگیرد و اگر از آنیموس ضعیفی (ویژگیهای مردانه) برخوردار باشد، نمیتواند از تعقل و دوراندیشی خود استفاده کند و اگر همسرش هم از آنیمای ضعیفی برخوردار باشد نمیتواند نیاز های عاطفی همسر خود را برآورده کند در این مدل رابطه احتمال رابطه موازی بوجود می آید.
مثال سه: یک مرد با آنیموش قوی (ویژگیهای مردانه) و آنیمای ضعیف (ویژگیهای زنانه) وقتی در معرض پیشنهادی قرار میگیرد نمیتواند حس همدلی نسبت به همسر خود داشته باشد و وقتی در معرض پیشنهاد رابطه موازی قرار میگیرد نمیتواند متوجه شود که چه آسیبی ممکن هست به همسر خود وارد نماید.
همچنین مرد با انیمای ضعیف نمیتواند به اندازه نیاز همسرش ابراز علاقه داشته باشد و همین نیاز همسر و کمبود عاطفه میتواند مقدمات رابطه موازی را بوجود اورد.
دقت کنید که خیانت علل مختلفی دارد و من در اینجا یکی از علتهای آن را خیلی ساده و خلاصه بیان کردم. بعد از خواندن این متن به این توجه کنید که خودتان چقدر به انیما و انیموس خود اهمیت داده اید و از انها به موقع و بجا استفاده میکنید. 
چنانچه بخواهید همسرتان را تحت بررسی آنیما و آنیموسش قرار دهید و او را مورد سرزنش قرار دهید مجددا احتمال خیانت وجود خواهد داشت
تغییر از من شروع میشود. این جمله را هیچ وقت فراموش نکنیم و هر کسی تلاش برای تغییر خودش داشته باشد.
 
فیروزه سخندانی 
روانشناس شخصیت و مشاور ازدواج
پژوهشگر و درمانگر مسائل جنسی
 
 

˄