آیا تمایل جنسی زنان از مردان کمتر است؟

آیا تمایل جنسی زنان از مردان کمتر است؟

 

آیا تمایل جنسی زنان از مردان کمتر است؟ 
برای پاسخ بیشتر سوالها ، ما انسان را از سه بعد بیولوژیک، سایکولوژیک و سوشال بررسی میکنیم. 

 

بعد بیولوژیک یعنی هر چه که مربوط به بدن هست. 
بعد سایکولوژیک یعنی هر آنچه که مربوط به روان هست مثلا اعتماد به نفس، دانش جنسی، اضطراب، افسردگی و ...
بعد سوشال یعنی هر آنچه که مربوط به رابطه هست مثلا عشق یا خشم بین زوجین

 

چنانچه زنان و مردان را از بعد بیولوژیک برسی کنیم، چون تستسترون هورمون میل جنسی میباشد و مردان هم بیشتر از زنان تستسترون دارند پس مردان میل جنسی بیشتر خواهند داشت.

 

ولی از انجا که بعد سایکولوژیک هم در میزان میل جنسی اثر دارد و این بعد میتواند تاثیر روی بعد بیولوژیک بگذارد یعنی مردی که  دارای اضطراب یا اعتماد به نفس ضعیفی است در مقابل زنی که اعتماد به نفس بیشتری دارد قاعدتا میل جنسی کمتری هم خواهد داشت.

 

مثلا مردانی که اضطراب دارند مثلا نگران از نعوظ (راست شدگی عضو جنسی) مناسب یا انزال مناسب هستند و یا هر گونه اضطراب دیگری داشته باشند تمایل زیادی برای انجام رابطه ندارند.

 

و در بعد بیولوژیک نوع رابطه بین زن و شوهر تعیین میکند که میل جنسی به چه صورت باشد. فردی که خشمی نسبت به همسرش دارد تمایل کمتر و فردی که عشق بیشتری به همسر دارد تمایل بیشتری خواهد داشت.

 

بنابراین بین مرد و زن نمیتوان مقایسه کلی کرد بلکه باید ویژگیها و خصوصیات هر فردی جداگانه بررسی شود. 

 

به قول یونگ "صحبت بر سر چه چیزی نیست، صحبت بر سر چه کسی هست".

 

 در اخر میتوانم بگویم چیزی بعنوان "زن سردمزاج" یا "مرد گرم مزاج" وجود ندارد. بلکه عواملی دگیری غیر از جنسیت در میزان تمایل جنسی افراد اهمیت دارد.

 

فیروزه سخندانی
روانشناس شخصیت و مشاور ازدواج
پژوهشگر و درمانگر مسائل جنسی

˄