دون‌ژوان کیست؟

دون‌ژوان فردی است که قادر به برقراری ارتباط عاطفی عمیق و عشق ورزیدن به شریک جنسی خود نیست.

یکی از مهمترین اختلالات شخصیت که منجر به دون‌ژوانیسم و هرزه‌گری جنسی در مردان میشود اختلال شخصیت خودشیفته (narcissistic) است.

چنین مردی نه قادر است دوست بدارد و نه دوست داشته شدن را باور می‌کند و یک حالت پارانویا و بدبینی نسبت به گرفتن پیغام‌های دوست داشته شدن از شریک عشقی خود دارد.

در بسیاری از موارد نیاز به دوست داشته شدن را در خود انکار می‌کند و بیشتر ترجیح می‌دهد به جای دوست داشته شدن، مورد تحسین واقع شود تا "من آزرده‌اش" ترمیم پیدا کند!

احساس می‌کند اگر کسی دوستش داشته باشد و ابراز علاقه کند، میخواهد از او بهره‌برداری خاصی کند. در واقع به هیچ زنی اعتماد نمی‌کند.

در حقيقت اینگونه مردان تنها با سطح بدن زنان ارتباط برقرار می‌کنند نه با هستیِ درونی آنها. در واقع هدف اینها به دست آوردن است نه رابطه داشتن!

آنها می‌خواهند زنها را به دست بیاورند، تصاحب کنند و بعد با رها کردن آنها خشم و میل به انتقام جویی خود را که از رابطه با مادرِ ناکام کننده سرچشمه گرفته ارضا نمایند!

اغلب این گونه مردان به دنبال دو گونه از زنان می‌روند:

دسته‌ی اول زنانی هستند که به دلیل شرایطشان بسیار مورد توجه میباشند شرایطی مانند زیبایی، ثروت، شهرت، مقام، و… که در این حالت مرد خودشیفته منِ ایده‌آل (ego ideal) خود را به او فرافکنی کرده و انگار این خود اوست که دارای چنین محسناتی است. در واقع زن اینجا ابزاری است برای تغذیه‌ی هرچه بیشترِ خودشیفتگیِ مرد.

البته در این حالت هم مردان خودشیفته مراقبند که زن از آنها در هیچ یک از این ابعاد برجسته‌تر نباشد و اگر احساس کنند که بالاتر هست او را تخریب میکنند.

دسته دوم زنانی هستند با هویتی بسیار کمرنگ که تنها می‌توانند به صورت یک زائده و دنباله در کنار مرد خودشیفته برای مدتی باشند که او را دائما تحسین کنند و منِ او دائما باد شود.

اینگونه مردان بجای عشق در رابطه احساس تملک زیاد دارند. در حقيقت زن در کنار آنها مانند ماشينشان و لوازم زندگیشان است!

یکی از ویژگی‌های مهمِ رابطه، در مردان خودشیفته این است که این مردان خصلت‌های بد خود را به همسر خود فرافکنی می‌کنند و او را تحقیر و سرزنش می‌نمایند، یعنی خودشان همه خوب (total good) و همسر، همه بد (total bad) می‌شود.

منبع: کتاب عشق و تحلیل روانکاوانه

 (دکتر آذردخت مفیدی)

 

فیروزه سخندانی

روانشناس شخصیت و مشاور ازدواج

پژوهشگر و درمانگر مسائل جنسی

˄