زناشویی موفق و بدون شکست

موضوع نیازهای اساسی و بنیادی انسان، موضوعی است که تاکنون در نظریات مختلف رشته های مختلف علمی بویژه روانشناسی، مورد بحث قرار گرفته است.

به اعتقاد گلاسر، همانطور که نیازهای مربوط به بقا  در تمام جانوران، به طور ژنتیک برنامه ریزی شده است، در انسان که کاملترین جانوران است، علاوه بر این نیاز، چهار نیاز بالاتر و پیچیده تر نیز به طور ژنتیک، برنامه ریزی شده است.

این چهار نیاز،که معمولاً با اسامی عشق وتعلق ، قدرت (پیشرفت/ شایستگی) ، آزادی(استقلال)  و تفریح (لذت)، شناخته می شوند، به عنوان نیازهای اساسی روانشناختی ، و نیاز به بقا به عنوان تنها نیاز اساسی فیزیوژیک در انسان محسوب می شود.

این پنج نیاز، صرف نظر از تفاوت های سنی، قومیتی، نژادی و جنسیتی، بین تمام نوع بشر، مشترک است. با این حال، میزان اهمیت و اولویت هریک از آن ها از فردی به فرد دیگر، متفاوت می باشد.

به عبارت دیگر همه ی انسان ها دارای این پنج نیاز اساسی هستند، ولی در هر فردی یک یا چند مورد از این پنج نیاز، مهمتر و برجسته تر از سایر نیازها مطرح می شود.

براساس نظریه ی انتخاب، بسیار حائز اهمیت است که افراد از الگوی منحصر به فرد نیازهای اساسی خود آگاهی یابند، زیرا این آگاهی می تواند نقش مهمی در اتخاذ انتخاب های سالم و سازنده در زندگی فردی و اجتماعی افراد داشته باشد.

هدف از این کلاس آموزشی، آشنا شدن با نیازهای خود و همسرمان هست و نحوه مدیرت کردن تفاوت نیازهایمان

 

فیروزه سخندانی

روانشناس شخصیت و مشاور ازدواج

پژوهشگر و درمانگر مسائل جنسی

 

˄