Cloud Zoom small image

برتراند راسل از درخشان ترین چهره های فلسفی غرب و با افکاری بشر دوستانه و انشای روشن و علمی خود همواره بزرگترین فیلسوف محافل گوناگون بوده و هست. او با رادیکالیسم سیاسی و ضد مذهبی خود که به زبانی بسیار روشن بیان میشود نوعی ولتر دوران ما بشمار می آید، البته با تواضعی بسیار زیاد. تقریبا هیچ قلمروی از فلسفه نیست که مورد توجه او قرار نگرفته باشد و نوشته های انبوه او به دفعات مسائلی که مورد توجه اش قرار گرفته است تناسب دارد.

راسل به سال 1929 کتاب "زناشویی و اخلاق" را نوشت. در این کتاب او عقایدی تازه مطرح کرده بود که به نظر همگان خوشایند نبود، ولی به سبب جدایی از همسر دوم و طرح طلاق در دادگاه این کتاب موفقیت فراوانی کسب کرد. به عقیده او هرگونه اخلاق نظری زائد است و برای زندگی قواعد اخلاق عملی لازم است، ولی متاسفانه قسمت عمده این قواعد از قبیل اخلاق جنسی بر اساس اندیشه های خرافی و متاثر از ترس و بگرانی های بی اساس است.

در حالیکه اگر آدمی واقعا بخواهد از زندگی خوب و شایسته ای که در پیش رویش گسترده است بهره مند گردد باید انتقاد و اعتراض به رسوم و عقاید قبیله ای که در میان همسایگانش پذیرفته شده اند را فرا گیرد، چرا که اعمالی از قبیل قربانی کردن انسان در نتیجه اعتراض به عقاید اخلاقی مرسوم بوده که از بین رفته اند. و بدیهی است که انتقال تز سیستمی کهنه به نو ، مثل هر تغییر و تحولی متضمن دشواری و مشکلات است.

کتاب حاضر در سال 1347 توسط مترجم توانا آقای دکتر ابراهیم یونسی با قلمی شیوا و دقیق به فارسی برگردانده و از طرف نشر اندیشه منتشر شده است. و اکنون نسخه الکترونیکی آن با تنظیمی جدید و با حفظ امانت با هدف آزاد اندیشی بصورت رایگان تهیه شده و به تمامی آزاد اندیشان پاکدل و نیک اندیش تقدیم می گردد.

امیدوارم که خوانندگان گرامی با ارائه نظرات خود ما را در این هدف یاری نمایند.

˄