Cloud Zoom small image

چرا این کتاب فوق العاده است؟

راهنمای کاربردی بر اساس داستان های زندگی واقعی

دانشنانه قاعدگی به ساده ترین و مفرح ترین شیوه قاعدگی را توضیح میدهد.

نکات کاربردی برای مواجهه با قاعدگی از طریق داستان های زندگی واقعی ارائه شده که توسط شخصیت های کارتونی نمایش داده شده اند.

محققانه و از نظر پزشکی دقیق

این کتاب بر اساس بینش هایی است که حاصل سالها تحقیق گسترده در میان دختران جوان، والدین و معلمان است. اطلاعاتی که ارائه شده توسط یک متخصص با تجربه زنان از منابع و نشریات خوشنام انتخاب شده است.

دارای حساسیت فرهنگی

توجه زیادی اعمال شده تا اطمینان حاصل شود که محتوای کتاب از نظر فرهنگی حساس و مناسب است تا خوانندگان بتوانند به راحتی از خواندن کتاب لذت ببرند و با آن ارتباط برقرار کنند.

˄