Cloud Zoom small image

 

اینقدر عصبانی نباش
( روش های موثر برای مهار خشم )
 
این کتاب روش هایی مؤثر برای مهار خشم را به شما نشان می دهد. عصبانیت های نابجایمان تا به حال ضررهای زیادی به ما زده است. عصبانیت های نابجا گاه باعث ضررهای جبران ناپذیر می شود که منجر به از دست دادن کار، دوستان، خانواده و حتی آزادی مان می شود. اگر تجربه نکرده اید بهتر است پیشگیری کنید.
آنچه در این کتاب می آموزید:
 
  • ریشه یابی خشم
  • آرام ماندن گهگاه
  • تغییر افکار محرک خشم
  • درخواست خواسته ها بدون ابراز خشم
  • پیشگیری از خشونت، تهدید و سرزنش

نویسنده: رونالد پاترافرون

مترجم نفیسه معتکف

ناشر: انتشارات درسا

 

 
 

 

˄