را‌ه‌هایی برای ازدواج بدون شکست


 را‌ه‌هایی برای ازدواج بدون شکست:

اول:
حضور یکدیگر را چندین بار در روز جشن بگیرید:
احوال پرسی های هیجان انگیز،مکالمات تلفنی پُر شور، " دوستت دارم" های مکرر گفتن، خواندن آواز در وصف یکدیگر، و یا ....

دوم:
همیشه با هم قرار بیرون رفتن بگذارید حتی در سال های بچه داری و در دورۀ مشغله های کاری.

سوم:
از یکدیگر پشتیبانی کنید. به دنبال راه هایی باشید تا از یکدیگر به لحاظ جسمی و روحی حمایت کنید. به عنوان مثال، غذای مورد علاقه همسرتان را بپزید، به هنگام هوای نامساعد یکدیگر را با ماشین به محل کار برسانید، درباره کار با یکدیگر مشورت کنید، هنگام تماشای تلوزیون با یکدیگر تماس جسمی داشته باشید.

چهارم:
جسارت گرفتن خواسته هایتان را داشته باشید و بگویید که چه می خواهید و همچنین آنچه را که به نظرتان نادرست می آید، به زبان بیاورید.

پنجم:
بدون قید و شرط به یکدیگر محبت کنید. در مورد میزان محبتی که به هم ابراز می کنید، انتظار و چشمداشت جبران نداشته باشید. عشق و محبت باید آزادانه نثار شود.

ششم:
به همسرتان آزادی بدهید تا خودش باشد. تفاوت ها را بپذیرید. به مرزهای موجود بین خودتان احترام بگذارید.

هفتم:
به یکدیگر به چشم بهترین دوست نگاه کنید. هر روز با یکدیگر همانند دو رفیق رفتار کنید.

هشتم:
بدانید که چگونه با یکدیگر بخندید، شوخ باشید و شادی کنید، بدون آن که از شرمندگی ترس داشته باشید. مثلاً به زبانی ساختگی حرف بزنید، زمزمه کنید و یکدیگر را به ساختن آواز تشویق کنید.

نهم:
رابطۀ جنسی را زنده نگاه دارید و همیشه اعمالی توافقی و مورد قبول هر دو طرف را تجربه کنید.

دهم:
به همراه یکدیگر آرزوهایتان را ترسیم کنید و از آنها لذت ببرید.

ازدواج_بدون_شکست 
دکتر_ویلیام_گلسر کارلین_گلسر
دکتر_علی_صاحبی

فبروزه سخندانی

روانشناس شخصیت و مشاور ازدواج

پژوهشگر و درمانگر مسائل جنسی

˄