--

 

روانشناسی را به این علت انتخاب کردم که بتوانم بعنوان مشاور ازدواج و درمانگر مسائل جنسی فعالیت داشته باشم.

مشاور ازدواج در دو زمینه به افراد کمک میکند، مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی. در مشاوره پیش از ازدواج تلاش بر این هست که تناسب بین زوجین بررسی شود و مهارتهای لازم برای  بیشترین تفاهم به انها داده شود؛ همچنین در زوج درمانی، اختلاف بین زوجین بررسی میشود و آموزشهای لازم برای ایجاد ارتباط سالمتر و رضایت بخش به آنها داده میشود.

پژوهشگر و درمانگر مسائل جنسی  با برنامه‌های آموزشی مهارت‌های جنسی و ارتباطی ، تمرکز بر مشکل روابط بین فردی، شناسایی دقیق مشکل، تفکیک علل از یکدیگر، بهبود روابط و عواطف، راهکارهایی برای رفع مشکلات میدهد و باعث کاهش مشکلات جنسی افراد می‌شود.

 

آخرین مطالب

کنترل‌گری

کنترل‌گری بر دو نوع هست:
۱.کنترل‌گری درونی
۲.کنترل‌گری بیرونی

یک فرد کنترل‌گر بیرونی می‌گوید من شانس ندارم، ولی فردی با کنترل‌گری درونی می‌گوید باید برای رسیدن به هدفم برنامه‌ریزی کنم.

 

پنهانی چک کردن موبایل همسر

یکی از مواردی که در اتاق مشاوره به کرات می‌شنوم این هست که گوشی همسرم رو چک کردم و دیدم....
و یا گوشی همسرم رو هر شب چک می‌کنم ولی تا حالا چیزی ندیدم...

در زندگی مشترک دو تا مفهوم مهم هست:
۱. Privacy
۲.secrecy

˄ ?>